Maudy van Klaveren
Zingeving, zorg en training

Groepsbegeleiding

Soms zijn levenservaringen zo ingrijpend dat het fijn kan zijn om met gelijkgestemden te spreken. Mensen die begrijpen wat je doormaakt, aan wie je niks hoeft uit te leggen en met wie je in vertrouwen kan praten over kwetsbare thema's. Het kan zijn dat je eigen omgeving het moeilijk vindt om hierover te praten, of dat je op zoek bent naar aanvullende ondersteuning. 

Als geestelijk verzorger begeleid ik groepsbijeenkomsten die gaan over zingeving in relatie tot een specifiek thema. Bijvoorbeeld kanker, het levenseinde, of het ondergaan van een gendertransitie. Door een veilige ruimte te creëren waarin ervaringen gedeeld kunnen worden, werken we aan begrip, herkenning en veerkracht. Herkenning, inspiratie en uitwisseling staan centraal. Gezamenlijk zoeken we naar hoe je je kan verhouden tot de situatie waarin je zit, wat deze voor je betekent en wat voor jou belangrijk is. Daarbij zorg ik te allen tijde voor een veilige en vertrouwde sfeer, waarbij er ruimte is voor iedereen.


Als je niet meer beter wordt: Inloophuis Kennemerland  

Samen met Questio-Centrum voor Levensvragen organiseert Inloophuis Kennemerland in Haarlem een gespreksgroep voor mensen met kanker die weten dat ze niet meer weten worden. 

De diagnose kanker is ingrijpend, al helemaal als je niet meer beter kan worden. Geconfronteerd worden met een ongeneselijke ziekte kan je aan het wankelen brengen. Het heeft invloed op wie je bent, hoe je je voelt, hoe je in het leven staat, hoe je je verhoudt tot je lichaam, op je gemoedstoestand, op je contact met naasten, op je gevoel van zinvolheid, op de manier waarop je je dag invult, op je toekomstplannen. Het kan best een zoektocht zijn om hier je weg in te vinden.

Het kan behulpzaam zijn om hier met gelijkgestemden over te praten. Hoe sla ik deze nieuwe weg in? Hoe ga ik om met mijn situatie? Inloophuis Kennemerland organiseert in het najaar van 2023 een gespreksgroep bestaande uit vijf groepsbijeenkomsten voor mensen met kanker in de palliatieve fase. Elke bijeenkomst staat in het teken van een thema dat te maken heeft met zingeving.

Deelname aan de gespreksgroep is kosteloos.

Kijk voor meer informatie of om je aan te melden op de website van Inloophuis Kennemerland.

Als je niet meer beter wordt: Anna's Huis

Samen met Questio-Centrum voor Levensvragen organiseert het Anna's Huis in Zaandam een gespreksgroep voor mensen met kanker die weten dat ze niet meer beter worden.  

De diagnose kanker is ingrijpend, al helemaal als je niet meer beter kan worden. Geconfronteerd worden met een ongeneselijke ziekte kan je aan het wankelen brengen. Het heeft invloed op wie je bent, hoe je je voelt, hoe je in het leven staat, hoe je je verhoudt tot je lichaam, op je gemoedstoestand, op je contact met naasten, op je gevoel van zinvolheid, op de manier waarop je je dag invult, op je toekomstplannen. Het kan best een zoektocht zijn om hier je weg in te vinden.

Het kan behulpzaam zijn om hier met gelijkgestemden over te praten. Anna's Huis organiseert in het najaar van 2023 een gespreksgroep bestaande uit vijf bijeenkomsten voor mensen met kanker in de palliatieve fase. Hoe sla ik deze nieuwe weg in? Hoe ga ik om met mijn situatie? Elke bijeenkomst staat in het teken van een thema dat te maken heeft met zingeving.

Deelname aan de gespreksgroep is kosteloos.

Kijk voor meer informatie of om je aan te melden op de website van het Anna's Huis.

Warme Wachtkamer: Humanistisch Verbond

Het Humanistisch Verbond organiseert de Warme Wachtkamer, een gespreksgroep voor jongvolwassen transgender personen die op de wachtlijst staan voor de intake van een genderbehandeling.  

Op de wachtlijst staan voor een gendertransitie is een ingrijpende tijd. Zeker wanneer het zo lang duurt omdat er nog geen plek is. Het is niet gek als dit vragen en gevoelens van machteloosheid, wanhoop en eenzaamheid oproept. Hoe geef ik deze periode vorm? En wat geeft mij houvast? Kortom: hoe kan ik weerbaar wachten?

Het kan helpen om hier met gelijkgestemden over te praten. Het Humanistisch Verbond organiseert in juni 2023 de pilot Warme Wachtkamer, bestaande uit vier groepsbijeenkomsten voor (jong)volwassen transgender personen (18-40 jaar) die op de wachtlijst staan voor een genderbehandeling. Elke bijeenkomst staat in het teken van een thema. Mogelijk wordt het project in het najaar van 2023 herhaald.

Deelname aan de gespreksgroep is kosteloos.

Kijk voor meer informatie op de website van het Humanistisch Verbond


Ervaringen van cliënten

*****

"De bijeenkomsten hebben mij rust, duidelijkheid en saamhorigheid gebracht." - Ria

*****

"De varieteit vond ik van grote meerwaarde; de afwisseling van praktische en emotionele kanten. Alles mocht er zijn. Ik vond bij de bijeenkomsten rust, herkenning en handvatten voor beladen onderwerpen." - Tineke

*****

"Ik heb geleerd mijn angsten te aanvaarden en mogelijk te overwinnen. In een groep zijn met lotgenoten gaf me voldoening. - Margot

*****

"De bijeenkomsten met medegenoten gaven mij troost en inzicht." - Suzanna

*****